Наглядова рада Sikorsky Challenge Україна (SCU)


Вищим органом управління SCU є Наглядова рада, яка генерує стратегічне бачення щодо напрямів і планів його розвитку на національному і міжнародному рівнях з урахуванням світових тенденцій і українських реалій.

 

Склад Наглядової ради сформовано з числа авторитетних експертів міжнародного рівня, що беруть участь в роботі SCU як члени Міжнародного журі та/або Міжнародної експертної ради, представники інвестиційних фондів і компаній, ідеологи інноваційного розвитку економіки України (Додаток 1).

 

У подальшому склад Наглядової ради буде формуватися і затверджуватися загальними зборами SCU відповідно до Положення про SCU (Положення розробляється).

 

Загальні збори Наглядової ради Sikorsky Challenge Україна відбуваються не рідше одного разу на рік під час Міжнародного Фестивалю Sikorsky Challenge, але можуть проводитись частіше за ініціативи Голови ради або її членів.

 

Поточна співпраця учасників Sikorsky Challenge з членами Наглядової ради відбувається протягом року у форматі особистих зустрічей, консультацій, дискусій, телефонних і відео-переговорів тощо.

 

Наглядова рада SCU: