Всеукраїнська Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна" (SCU) – це відкрита інноваційна екосистема, що об'єднує інституції країни, заінтересовані у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації.

 

Організатором взаємодії цих інституцій-учасників виступає Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge КПІ ім. Ігоря Сікорського, що формально закріплюється підписанням Меморандумів/Договорів між інституціями-учасниками SCU та юридичними особами Sikorsky Challenge КПІ

 

Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна" є моделлю і драйвером високотехнологічного інноваційного розвитку економіки України.

 

Місія — розвивати і підтримувати середовище, де зароджуються нові ідеї та інноваційні технології, створюються стартап-компанії та малі високотехнологічні підприємства, які виводять нові високотехнологічні продукти й сервіси на локальні, національні та глобальні ринки.

 

Центрами інновацій в різних галузях економіки є університети з їхніми науковими школами і експертними середовищами, зі сталим потоком студентів, аспірантів, науковців, інженерів-винахідників;

 

Першочергове і завжди актуальне завдання SCU – навчати інноваційного підприємництва та практики запуску стартап-компаній з урахуванням світових тенденцій та українських реалій щодо ментальності наукової та інженерної спільноти, законодавчого поля і рівня інвестиційної довіри до України;

 

SCU допомагає знімати бар'єри, що стоять перед креативною частиною суспільства щодо створення великої кількості високотехнологічних стартап-компаній у всіх регіонах України.

 

Основними завданнями є:

  • Створювати, розвивати і підтримувати Стартап школи на базі розвинених (з точки зору науки та інноватики) університетів України.  
  • Створювати і розвивати Інноваційні кластери в тих містах/регіонах, де функціонують Стартап школи на базі університетів.
  • Проводити і брати участь у локальних, загальнонаціональних та міжнародних конкурсах стартап-проєктів, та залучати підтримку для відібраних проектів з боку фондів різних рівнів.  
  • Сприяти створенню і підтримці якомога більше мікро- і малих технологічних підприємств у всіх містах України та залучати інвестиції для виведення продукції/послуг цих підприємств на локальні, національні та глобальні ринки.
  • Організовувати співпрацю з великими і середніми підприємствами, сприяючи їх розвитку в інноваційному напрямі.
  • Створити, розвивати і підтримувати єдину інформаційну платформу для дискусій, збирання, аналізу та обміну досвідом, для впровадження рішень вже функціонуючих стартапів, для створення єдиних стартап-команд із різних міст, а також для проведення спільних рекламних, маркетингових та PR-акцій.

 

Докладніше про відкриту інноваційну екосистему "Sikorsky Challenge Україна", про особливості інноваційних проєктів, якими вона опікується, про учасників, наглядову та координаційну раду SCU та про головні складові екосистеми ви можете узнати якщо ознайомитись з докладною концепцією SCU за посиланням >>>