Виконавчим органом SCU є Координаційна рада, яка узгоджує і координує діяльність організацій-учасників щодо:

  • організації і підтримки діяльності Стартап шкіл університетів;
  • участі у діяльності Інноваційних кластерів міст/регіонів;
  • сприяння створенню інноваційних стартап-компаній і виведенню їх продукції/сервісів на ринки;
  • забезпечення взаємодії між учасниками SCU;
  • залучення фінансової підтримки з боку фондів, інвестиційних компаній, спонсорів і бізнес-ангелів;
  • участі в організації конкурсів стартапів;
  • створення і підтримки єдиної інформаційної платформи SCU.

Склад Координаційної ради формується з представників організацій-учасників, які реально беруть участь у діяльності SCU, і затверджується рішенням Наглядової ради SCU.

 

У подальшому склад Координаційної ради буде формуватися і затверджуватися Наглядовою радою SCU відповідно до Положення про SCU.

 

Загальні збори Координаційної ради відбуваються не рідше 4 разів на рік і скликаються за пропозицією голови Координаційної ради – керівника SCU або Наглядової ради SCU.

 

Координаційна рада SCU

Інна Малюкова,

співзасновник і керівник SCU (м. Київ)

Костянтин Коваль,

директор Стартап школи Вінницького націо-нального технічного університету (м. Вінниця)

Юрій Вілкул,

почесний Президент Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг)

Сергій Митрохін,

декан факультету інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнський національний університет імені В. Даля,

 (м. Сєвєродонецьк)

Володимир Смоланка,

ректор Ужгородського національного університету (м. Ужгород)

Виталій Власовець,

директор  ННІ механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільськогго господрства ім. Петра Василенка (м. Харків)

Ігор Пеер,

співзасновник і головний тренер SCU (Ізраїль)

Максим Мартьянов,

директор Депараменту економіки і інвестицій (м. Вінниця)

Євген Удод,

заступник голови міської ради м. Кривий Ріг

Олена Гемусова,

начальник відділу промоції та інноваційного розвитку управління зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Олег Заболотний,

проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень Луцького Національного технічного університету (м. Луцьк)

Наталія Кушнір,

проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності Херсонського державного університету

(м. Херсон) 

Олексій Струцинський, директор ТОВ «Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge» (м.Київ)

Ігор Ленцов,

проректор з наукової роботи Приазовського держав-ного технічного університету (м. Маріуполь)

Михайло Турчанін,

проректор з наукової роботи Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

Валерій Пархоменко,

перший заступник міського голови м. Полтава 

Світлана Сівіцька,

проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(м. Полтава)

Олександра Фадєєва,

директор Установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції» Херсонської області 

Віталій Пасічник,

Проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ)

Сергій Орлов,

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (м. Маріуполь)

Ігор Сташкевич,

секретар міської ради

м. Краматорськ

Вікторія Воропаєва,

проректор з науково-педагогічної роботи Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)

Михайло Лобачев,

директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки Державного університету «Одеська політехніка»

(м. Одеса)

Анрій Півень,

начальник Центру комп'ютерних технологій Сумського державного університету, координатор стартап-центру «New Generation» і Стартап школи Sikorsky Challenge СДУ