Координаційна рада Sikorsky Challenge Україна (SCU)


Виконавчим органом SCU є Координаційна рада, яка узгоджує і координує діяльність організацій-учасників щодо:

  • організації і підтримки діяльності Стартап шкіл університетів;
  • участі у діяльності Інноваційних кластерів міст/регіонів;
  • сприяння створенню інноваційних стартап-компаній і виведенню їх продукції/сервісів на ринки;
  • забезпечення взаємодії між учасниками SCU;
  • залучення фінансової підтримки з боку фондів, інвестиційних компаній, спонсорів і бізнес-ангелів;
  • участі в організації конкурсів стартапів;
  • створення і підтримки єдиної інформаційної платформи SCU.

Склад Координаційної ради формується з представників організацій-учасників, які реально беруть участь у діяльності SCU, і затверджується рішенням Наглядової ради SCU.

 

 

У подальшому склад Координаційної ради буде формуватися і затверджуватися Наглядовою радою SCU відповідно до Положення про SCU.

 

Загальні збори Координаційної ради відбуваються не рідше 4 разів на рік і скликаються за пропозицією голови Координаційної ради – керівника SCU або Наглядової ради SCU.

 

Координаційна рада SCU

Інна Малюкова,

співзасновник і керівник SCU (м. Київ)

Костянтин Коваль,

директор Стартап школи Вінницького націо-нального технічного університету (м. Вінниця)

Юрій Вілкул,

почесний Президент Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг)

Сергій Митрохін,

декан факультету інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, (м. Сєвєродонецьк)

Володимир Смоланка,

ректор Ужгородського національного університету (м. Ужгород)

Ігор Пеер,

співзасновник і головний тренер SCU (Ізраїль)

 

Координатор від міської ради м. Вінниця

Євген Удод,

заступник голови міської ради м. Кривий Ріг

 

Координатор від міської ради м. Сєвєродонецьк

Денис Ман,

заступник голови обласної ради Закарпаття

Ростислав Подольський,

в.о. ректора Луганського національного аграрного університету (м. Слов'янськ)

Олексій Струцинський, директор ТОВ «Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge» (м.Київ)

Ігор Ленцов,

проректор з наукової роботи Приазовського держав-ного технічного університету (м. Маріуполь)

Михайло Турчанін,

проректор з наукової роботи Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

Світлана Сівіцька,

проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава)

Координатор від міської ради м. Слов'янськ

Віталій Пасічник,

Проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ)

Сергій Орлов,

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (м. Маріуполь)

 

Координатор від міської ради м. Краматорськ

 

Координатор від міської ради м. Полтава

Вікторія Воропаєва,

проректор з науково-педагогічної роботи Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)

 

Координатор від міської ради м. Покровськ