ПЛАТФОРМА

інноваційної трансформації України

на базі Всеукраїнської інноваційної екосистеми

«Sikorsky Challenge Україна»

(проєктна пропозиція)Головним викликом і нагальною потребою воєнного та післявоєнного часів є трансформація економіки, обороноздатності і безпеки України. Досягти позитивних результатів такої трансформації можливо лише шляхом перетворення України в один із глобальних інтернаціональних центрів інновацій. Без інноваційного прориву країні буде вкрай важко впоратись із викликами і нестабільністю сьогодення.

 

Для прискорення інноваційної трансформації України вже зараз, не очікуючи закінчення війни, необхідно залучити всіх ключових вітчизняних і міжнародних учасників створення, впровадження та фінансової підтримки технологічних інновацій в країні. Потужним об’єднанням таких учасників-інституцій може виступити Всеукраїнська інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Україна»  (SCU) 

 

SCU, як ніколи, зацікавлена у прискоренні впровадження інновацій у виробництво та виведення високотехнологічної продукції на вітчизняні і глобальні ринки. Але таке прискорення стане можливим, якщо вдасться комплексно поєднати наступні підходи:

 • значно посилити зв'язок науки, бізнесу і держави (виконання науковцями замовлень на вирішення науково-технологічних проблем, що виникають у державних інституцій та бізнес-структур);
 • прискорити розвиток «фабрик» ідей та інновацій (підтримка навчання у стартап-школах, інкубування-вирощування стартапів, створення мікро- і малих високотехнологічних  підприємств);
 • сприяти імпорту іноземних інновацій в Україну - створити на базі SCU офісу представництв іноземних високотехнологічних компаній як «єдиного вікна» підтримки їхньої діяльності в Україні.

Саме для об’єднання зусиль і можливостей всіх вітчизняних та іноземних інституцій, зацікавлених в інноваційній трансформації України, пропонується створити на базі Всеукраїнської інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Україна» єдиний майданчик під назвою «Платформа інноваційної трансформації України».

  

ОПИС ПРОЄКТУ

Назва проєкту

 

«Платформа інноваційної трансформації України на базі Всеукраїнської інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Україна» (далі - Платформа).

 

Статус Платформи

 

Платформа на першому етапі своєї діяльності є проєктом КПІ ім. Ігоря Сікорського як науково-технічного координатора SCU, компанії «Інноваційний холдинг «Sikorsky Challenge» як операційного бізнес-координатора SCU, корпорації Науковий парк «Київська політехніка», інших учасників-інституцій SCU, науково-дослідних інститутів та представників влади, іноземного інноваційного бізнесу і міжнародних фондів.

 

У подальшому, в залежності від стійкості розвитку проєкту і бачення його учасників, Платформа може набути статусу окремої юридичної особи.

 

Мета проєкту Платформи

 

Набуття Україною як у воєнні, так і післявоєнні часи проривних позицій щодо створення та впровадження технологічних інновацій в економіку, обороноздатність і безпеку країни шляхом об’єднання зусиль та координації дій з боку державних органів влади, міжнародних партнерів і фондів, іноземних інноваційних компаній та учасників інституцій SCU.

 

Головні завдання проєкту

 

Досягти поставленої мети можливо при виконанні (як мінімум) трьох головних взаємопов’язаних завдань.

 

Завдання 1

 

Значно посилити зв'язок науки, бізнесу і держави для прискорення вирішення технологічних проблем виробничих підприємств, міст та регіонів України.

 

Конкретні кроки:

 • налагодити швидкий доступ науковців до інформації про актуальні технологічні проблеми вітчизняних та іноземних компаній – розробити і постійно підтримувати портал «проблем і завдань»;
 • створити механізми гарантування з боку учасників Платформи щодо своєчасного фінансування і виконання університетами/науковими установами замовлених досліджень (R&D) та імплементації їх результатів у виробництво компанії-замовника;
 • організувати і періодично проводити «фестиваль» технологічних проблем, де компанії, представники міст/регіонів, державних органів влади озвучують свої технологічні проблеми, а науковці/стартапери після переговорів пропонують свої рішення.  

Завдання 2

 

Прискорити розвиток «фабрик» ідей та інновацій.

 

Конкретні кроки:

 • забезпечити залучення спонсорського/грантового фінансування Стартап-шкіл «Sikorsky Challenge» в університетах мережі SCU;
 • сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвесторів до участі у Фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge»;
 • розробити і підтримувати віртуальну виставку українських стартапів (на сайті SCU), інформувати про неї через інформаційні джерела посольств, торгово-промислових палат тощо;
 • створити акселератор для підготовки стартапів/науково-технічних розробок рівня TRL 6 – TRL 9 щодо впровадження у серійне виробництво. 

Завдання 3

 

Сприяти імпорту іноземних інновацій в Україну.

 

Конкретні кроки:

 • створити представництва іноземних високотехнологічних команд як мінімум за трьома напрямами – оборонні технології; відбудова інфраструктури України та промисловий хайтек; цифровізація і кібербезпека;
 • забезпечити іноземні компанії офісами та послугами у форматі «єдиного вікна» підтримки їхньої діяльності в Україні: здійснення трансферу технологій; взаємодії із українськими науковцями, стартапами, підприємствами, органами регіональної і державної влади; просування новітніх технологій/продуктів на український ринок; створення спільних підприємств на території України;
 • створити портал «Потреби України – пропозиції іноземних компаній» для встановлення через Платформу взаємодії потенційних українських замовників та іноземних компаній-виконавців.   

 УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ ПЛАТФОРМА ТА ЇХ РОЛІ

 

Учасники проєкту умовно можуть буди поділені на 5 груп – 3 – з боку України та 2 – з боку міжнародних партнерів (Рис 1). 

 

Ролі учасників з боку України:

 

1.      Група «SCU» :

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського

 - надає інфраструктурне забезпечення проєкту – офісні приміщення, засоби комунікацій;

 - забезпечує зв'язок українських та іноземних компаній із науковими школами/науковцями;
 - сприяє налагодженню діалогу між іноземними інноваційними компаніями та державними/регіональними органами влади.

 • Науковий парк «Київська політехніка»

 - підбирає групи/команди науковців для вирішення технологічних проблем замовників «від держави» та «від бізнесу»;
 - виступає однією із сторін договорів щодо виконання науково-технічних (R&D) на замовлення компаній, регіональних/державних замовників.

 • Інноваційний холдинг «Sikorsky Challenge»

 

 - забезпечує організаційну, кадрову та інформаційну підтримку Платформи;
 - надає консультаційну та юридичну підтримку іноземним компаніям для відкриття та супроводження їхніх представництв;
 - забезпечує зв'язок представництв іноземних компаній із українськими виробничими підприємствами та регіональними інноваційними кластерами;
 - надає підтримку щодо реалізації продукції іноземних компаній в Україні та/або продажу їхніх ліцензій; 
 - забезпечує взаємодію іноземних компаній із українськими стартапами.  

 

 2.      Група «Інноваційні компанії. Інвестиційні фонди»

 • Інноваційні українські компанії

-     формують бази технологічних проблем і «озвучують» ці проблеми інноваційній спільноті – науковцям, винахідникам, студентам, підприємцям, стартап-командам;

-     відбирають кращі рішення проблем, формують замовлення на  R&D, імплементують результати розробок у серійне виробництво;

-     взаємодіють із представництвами іноземних компаній  щодо розміщення замовлень на виготовлення інноваційної продукції.

 

3.      Група «Державні органи влади»

 • Державні органи влади

-       сприяють удосконаленню законодавчо-нормативної бази щодо інноваційної трансформації країни, підвищення мотивації виробничих підприємств впроваджувати інноваційні технології;

-       забезпечують комплексний підхід щодо збалансованості в українській економіці вітчизняних та іноземних інноваційних технологій, продукції і сервісів;

-       надають політичну та інформаційну підтримку Платформи щодо виконання узгоджених між учасниками завдань і планів;

-       беруть участь в управлінні проєктом як координатори за напрямами розвитку інновацій.

 

Ролі міжнародних партнерів та їх мотивація

 

1.      Група «Іноземні інноваційні компанії»

 • Надають:

-       попередні заявки та підписання відповідних меморандумів щодо відкриття представництв інноваційних іноземних компаній;

-       замовлення на вирішення науково-технологічних проблем, які виникають у іноземних підприємств-учасників Платформи;

-       організаційну, фінансову та інформаційну підтримку своїх представництв та Платформи в цілому;

-       науково-технологічну експертизу щодо стартапів і інноваційних розробок;

-       менторську підтримку відібраних до акселератору стартапів.

 • Отримують:

-       участь у Координаційному комітеті Платформи;

-       офісні приміщення для своїх представництв;

-       юридичну та консультативну підтримку для розвитку бізнесу в Україні;

-       доступ до українських наукових шкіл, стартапів, команд-розробників інноваційних технологій;

-       можливість взаємодії із органами влади щодо створення своїх підприємств у регіонах України.

 

2.      Група «Іноземні університети. Наукові/технологічні парки»

 • Надають:

-       освітню підтримку (тренінги, успішні кейси, навчальні програми) молодих українських інноваторів;

-       можливість участі українських стартаперів у акселераційних програмах з наданням менторської підтримки;

-       можливість участі їхніх науковців, експертів та стартапів у щорічному Фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge».

 • Отримують:

-       участь у Координаційному комітеті Платформи;

-       офісні приміщення для своїх представництв (за необхідністю);

-       можливість створювати спільні команди, проєкти, стартапи;

-       можливість масштабувати свої стартапи на території України.

 

Управління проєктом Платформа

 

Вищим органом управління Платформою є Координаційний комітет, який формується із представників кожної із груп учасників (Рис 2).

Окремо визначаються координатори інноваційних напрямів від державних органів управління (наприклад «Мінрегіон – координатор напряму «Цивільна та воєнна інфраструктура», Мінцифри – «Цифровізація та кібербезпека», Міністерство оборони України – «Оборона і безпека»).

 

Координація напряму «Оборона і безпека» має особливості, пов’язані із специфікою відбору, замовлення і впровадження інноваційних технологій у оборонну сферу, особливо під час війни. До управління оборонними інноваціями мають бути залученими різні інституції ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського, асоціації оборонних підприємств тощо.

 

Операційне управління Платформою здійснюватиметься менеджментом офісу Платформи.

 

Джерела фінансування проєкту

 

На першому етапі діяльності Платформи джерелами фінансування можуть слугувати:

 • міжнародні та вітчизняні грантові проєкти;
 • спонсорська допомога;
 • оплата за послуги, що надаються іноземним компаніям/представництвам;
 • оплата за послуги, які надаються вітчизняним компаніям щодо впровадження інноваційних технологій у виробництво.

На наступному етапі додатковими джерелами слугуватимуть:

 • доля від успішної фінансової угоди між іноземними і вітчизняними учасниками ринку;
 • доля у новостворених підприємствах;
 • доля від доходів/прибутку, отриманих підприємствами при виведенні інноваційної продукції на ринки України та/або інших країн.

Оператором фінансового забезпечення Платформи може виступати компанія Інноваційний холдинг  «Sikorsky Challenge».

  

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ І ПОЧАТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТФОРМИ

 

1.      Укласти меморандуми щодо участі у проєкті Платформа.

2.      Створити Координаційний комітет Платформи з числа підписантів меморандумів.

3.      Розробити програму діяльності Платформи на 3 роки, розбивши її на два етапи – етап воєнного періоду; етап післявоєнної трансформації.

4.      Визначити орієнтовні необхідні обсяги фінансування Платформи (на кожний етап програми).

5.      Створити забезпечення для початку роботи і сталого розвитку Платформи – організаційне, інфраструктурне і матеріальне, кадрове, інформаційне і фінансове; розробити віртуальну складову Платформи.

6.      Відкрити перші представництва інноваційних іноземних компаній (в пілотному режимі). 

7.      Розпочати діяльність міжнародного акселератора.