ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс інноваційних стартап проєктів

 Sikorsky Challenge 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1. Положення про Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024 (далі - Положення) визначає порядок та терміни проведення Конкурсу інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024 (далі – Конкурс), функції, права, обов’язки та відповідальність Організаторів та Учасників Конкурсу.

 

1.2. Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024 є однією із складових проведення Міжнародного  фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2024.

 

1.3. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні:

 • Претендент – фізична особа або група осіб (проектна команда), яка подала заявку на участь у Конкурсі.
 • Учасник – фізична особа або група осіб (проектна команда), заявка якої на участь у Конкурсі прийнята Оргкомітетом.
 • Організатори Конкурсу - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (далі – «КПІ»), Корпорація «Науковий парк «Київська політехніка» (далі - Науковий парк), Інноваційний холдинг Сікорські Челендж (далі – Інноваційний холдинг) ,  Стартап-школа Sikorsky Challenge (далі – Стартап-школа).
 • Організаційний комітет Конкурсу (далі - Оргкомітет) –керівний орган Конкурсу, який забезпечує організаційну підтримку проведення Конкурсу та заходів, визначає методику відбору та забезпечує відбір конкурсних інноваційних проєктів на Конкурс. 
 • Експертна рада Конкурсу (далі – Експертна рада) – група українських та іноземних експертів, що здійснює професійну оцінку заявок Претендентів і визначає Учасників, яких рекомендує до участі у Фіналі Конкурсу. Порядок створення та роботи Експертної ради за посиланням >>>.
 • Міжнародне журі Конкурсу – група осіб, до складу якої входять українські та іноземні науковці, експерти, інвестори та ментори, яка здійснює заключну оцінку проєктів, попередньо відібраних Експертною радою, і визначає переможців Конкурсу в окремих номінаціях.
 • Форма проведення Конкурсу: змішана – очна присутність та синхронний on-line режим. Форма проведення конкурсу може бути змінена в залежності від епідеміологічної та воєнної обстановки в Україні
 • Нагороди – призи, що вручаються переможцям та призерам Конкурсу.
 • Спонсори та партнери (з різним статусом) – українські та іноземні державні та громадські організації, установи і підприємства всіх форм власності, ЗМІ, які надають матеріальну, інформаційну чи організаційну підтримку Конкурсу.

1.4. Мета і завдання Конкурсу відповідають меті і завданням Міжнародного фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2023, а саме: виявлення кращих інноваційних проєктів української та іноземної  молоді (далі - молоді), наукової і бізнес-спільноти. Стимулювання інноваційного підприємництва для швидкого та ефективного впровадження передових технологій і розробок за всіма напрямами безпеки, оборони та економіки країни, що сприяє післявоєнної відбудови України та її інтеграції до світового високотехнологічного простору.

 

1.5. Заявки на участь у Конкурсі можуть подавати студенти, аспіранти, здобувачі, вчені та співробітники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також інші фізичні особи з різних регіонів України та іноземних держав.

 

1.6. Дане Положення надається для ознайомлення всім зацікавленим особам, що претендують на участь у Конкурсі. Це Положення відкрито публікується на веб-сайті Конкурсу. Учасники мають право вимагати від Оргкомітету роз'яснення пунктів даного Положення.

 

1.7. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює Оргкомітет.

 Порядок створення та роботи Оргкомітету за посиланням >>> 

 

1.8. Розгляд та відбір заявок Претендентів в порядку та згідно вимог, передбачених цим Положенням, проводить Експертна рада. Порядок створення та роботи Експертної ради за посиланням >>> 

  

1.9. Претенденти мають право:

 • отримувати інформацію про умови і порядок проведення Конкурсу;
 • звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;
 • направляти власні заявки для реєстрації участі у Конкурсі в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • відкликати свою заявку, подану раніше на участь у Конкурсі, шляхом подання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 10 календарних днів до дня закінчення терміну прийому заявок;
 • брати участь у всіх заходах, організованих для Претендентів в рамках підготовки до Конкурсу, та у Фіналі Конкурсу.

1.10. Претенденти зобов’язані:

 • перед поданням заявки на участь у Конкурсі попередньо ознайомитись з цим Положенням, вимогами до заявок та порядком проведення Конкурсу;
 • своєчасно надати заявки згідно вимог цього Положення;
 • дотримуватись вимог цього Положення.

1.11. Учасники мають право:

 • отримувати інформацію про умови і порядок проведення Конкурсу;
 • звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;
 • відкликати свою заявку, подану раніше на участь у Конкурсі, шляхом подання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 10 календарних днів до дня закінчення терміну прийому заявок;
 • брати участь у всіх заходах, організованих для Учасників в рамках підготовки до Конкурсу, та у Фіналі Конкурсу.

1.12.Учасники зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • своєчасно відповідати на питання членів Журі відносно свого проєкту на онлайн платформі конкурсу;
 • виступити з презентацією свого проєкту (в офлайн чи онлайн-форматі) перед складом Міжнародного журі Конкурсу та потенційними інвесторами під час Фіналу Конкурсу;
 • якщо пандемічна або воєнна ситуація дозволить провести Конкурс в офлайн-режимі, та дозволить представлення проєктів у форматі стендової доповіді, то Учасник має виготовити за власний рахунок та представити під час фіналу Конкурсу повнокольоровий плакат формату А0, який коротко інформує про проєкт Учасника, та прототип/макет результату свого проєкту (за бажанням).

1.13. Претенденти та Учасники несуть відповідальність:

 • за порушення вимог до достовірності інформації, наведеної у їх заявці та/чи презентації проєкту;
 • за недотримання умов, процедур і строків, встановлених цим Положенням;
 • за порушення ними авторських прав, у тому числі при підготовці матеріалів на Конкурс.

За вказані порушення Оргкомітет може позбавити Учасника права на участь у Конкурсі.

 

Повідомлення Учаснику про позбавлення його права на участь у Конкурсі Оргкомітет направляє Учаснику електронною поштою.

 

1.14. До підготовки та проведення Конкурсу можуть бути залучені вітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи, які можуть виступати спонсорами або партнерами Конкурсу.

 

1.15. Партнери та Спонсори Конкурсу можуть бути такими:

 • Генеральний Партнер Стартап Школи та Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2024 – фізична чи юридична особа, яка зробила найбільший внесок у фінансування підготовки та проведення Конкурсу (15 000 $) .
 • Cпонсор Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна - фізична чи юридична особа, яка зробила внесок у фінансування підготовки та проведення Конкурсу (5 000 $).
 • Спонсор Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2024  - фізична чи юридична особа, що надала призи або винагороди для Учасників Конкурсу (3 000 $);
 • Інформаційний партнер Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2024 - фізична чи юридична особа, яка здійснює інформаційне висвітлення підготовки та проведення Конкурсу.
 • Партнер Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2024 - юридична або фізична особа, яка взяли суттєву участь в організації підготовки та проведення Конкурсу стартапів.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

2.1. Конкурс має відкритий характер. До участі запрошуються фізичні особи від 16 до 75 років або групи осіб (проєктні команди). При розгляді проєктів перевага надається стартапам, що мають команди.

 

2.2. До участі у Конкурсі приймаються проекти, які мають прикладне значення та можуть бути впроваджені у виробництво чи застосовані у господарській діяльності. Перевага надається проектам зі ступенем технологічної готовності 4 і вище.

 

2.3. Перевага при розгляді заявок надається інженерним проєктам за такими напрямами:

 • Інформаційні технології, кібербезпека.
 • Промисловий Хайтек. Авіація і космос.
 • Цивільна та військова інфраструктура.
 • Екологічна і енергетична безпека.
 • Біомедична інженерія і здоров’я людини.
 • Аграрна інженерія і продовольча безпека.
 • Транспорт і логістика.
 • Блакитна економіка (морський транспорт, рибальство і аквакультура, береговий та морський туризм)

2.4. Проєкти, що були подані на Конкурс Sikorsky Challenge у попередні (2012-2023) роки, допускаються до участі у Конкурсі у разі, якщо команда стартапу подає свій проєкт на наступний раунд інвестицій або стартап знаходиться на наступній стадії виконання, порівняно із заявкою, поданою у попередні роки.

 

2.5. Конкурс проходить у три етапи:

 • Етап 1. Подання та прийом заявок на участь у Конкурсі (30 листопада 2023 року - 1 вересня 2024р.).
 • Етап 2. Розгляд заявок Експертною радою та відбір фіналістів для участі у Конкурсі (15 липня 2024р. – 30 вересня 2024р.).
 • Етап 3. Фінал Конкурсу ( жовтень 2024р.).

2.6. Термін подання заявок.

 

Претенденти подають свої заявки на участь у Конкурсі шляхом заповнення відповідної аплікаційної  форми на веб-сайті Всеукраїнської Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine за посиланням до 23:59  1 вересня 2024 р. включно.

 

Заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну, до розгляду та участі в Конкурсі прийматись не будуть.

 

2.7. Заявка, що подається на Конкурс повинна містити таку інформацію українською мовою:

 • контактні дані заявника та інформацію про команду проєкту;
 • назву проекту та його загальний опис;
 • рівень готовності продукту (технології) згідно TRL;
 • інформацію про інноваційні рішення проєкту;
 • інформацію про наявність виробничої бази;
 • інформацію про те, як ведеться бізнес або як він планується;
 • інформацію про стан захисту прав інтелектуальної власності на продукт проєкту;
 • презентацію та пітч-відео проєкту;
 • маркетингові майлстоуни;
 • інформацію про те з якою метою Ви берете участь в конкурсі;

2.8. За бажанням Претендента, до Заявки може бути додана додаткова інформація, що пояснює або ілюструє суть проєкту (бізнес-план, скріншоти, демоверсія розробленої програми, бюджет проєкту, опис поточної стадії реалізації проєкту і отриманий результат, аудіо та відеозаписи тощо).

 

2.9. Заявки, які отримані до вказаного терміну та відповідають умовам проведення Конкурсу, Оргкомітет передає на розгляд Експертній раді Конкурсу, яка здійснює попередній відбір заявок, поданих на Конкурс та визначає Учасників, рекомендованих до участі у фіналі Конкурсу до 15 вересня 2023р. Експертна рада в першу чергу оцінює інноваційну складову заявки.

 

2.10. Оргкомітет інформує Претендентів про розгляд поданих заявок на участь у Конкурсі електронною поштою, вказаною у заявці Претендента.

 

2.11. Подана Претендентом заявка не є гарантією виходу його проєкту у фінал.

 

2.12. Проєкти, що не потрапили у фінал, або у каталог конкурсу, не оцінюються та не рецензуються. Причина відмови не пояснюється.

 

2.13. Проєкти, що потрапили у фінал розміщуються на онлайн-платформі Конкурсу, для ознайомлення з ними членами Журі та спілкування з фіналістами у режимі онлайн-чату.

 

2.14. В рамках підготовки до участі у Фіналі Конкурсу в період з 10 вересня  2024р. до 30 вересня 2024р. учасники можуть, за необхідності, провести серію індивідуальних зустрічей із консультантами  Стартап-школи,  для доопрацювання презентацій (графік проведення консультацій буде погоджено з учасниками).

 

2.15. Залежно від пандемічної ситуації в Україні та можливостями Учасників, Оргкомітет визначає формат представлення проекту Учасником під час Фіналу Конкурсу:

 • у форматі офлайн - виступу;
 • у форматі онлайн - виступу, або відеопрезентації.

2.16. Фінал Конкурсу проходитиме у жовтні 2024р - переважно у синхронному он-лайн режимі.

 

Проведення Фіналу Конкурсу включає такі заходи:

 • презентація Учасниками своїх проєктів (переважно у синхронному он-лайн режимі) членам Журі, спонсорам та потенційним інвесторам; 
 • зустрічі окремих Учасників з потенційними інвесторами у форматі «Business Breakfast». Перелік Учасників, які запрошуються до зустрічей, визначаються потенційними інвесторами, що беруть участь у Фіналі Конкурсу, самостійно. За результатами зустрічей, потенційні інвестори можуть запропонувати Учасникам підписати документи, що засвідчують наміри щодо подальшої співпраці. Оргкомітет організовує проведення таких зустрічей та підписання відповідних документів.

2.17. Для проведення заключної оцінки проєктів, попередньо відібраних Експертною радою, та визначення переможців Конкурсу в окремих номінаціях, Оргкомітет затверджує склад Міжнародного журі Конкурсу (далі - Журі). До складу Журі входять члени наглядової ради SCU, українські та іноземні науковці, експерти, інвестори та ментори.

 

2.18. За два тижні до початку фіналу Конкурсу члени Журі отримують доступ до платформи онлайн-оцінювання, де можуть ознайомитися з матеріалами проєктів та поспілкуватися з їх командами в режимі онлайн-чату.

 

2.19. Процедура оцінювання проєктів передбачає заповнення онлайн анкети оцінювання  членами Журі. Переможці вибираються за результатами підрахунку балів, отриманих від членів Журі.

 

2.20. За результатами проведення фіналу Конкурсу Журі визначає переможців по кожному із напрямів та нагороджує дипломами. Переможці Конкурсу визначаються у наступних номінаціях:

 • Краща Ідея проєкту. 
 • Краща Технологічність проєкту. 
 • Краще Рішення проблеми споживача.
 • Краща Бізнес-модель. 

Будь-який проект, незалежно від рішення Журі, може бути відібраний одним або декількома венчурними, інвестиційними фондами або іншими юридичними або фізичними особами для підписання документів, що засвідчують наміри щодо подальшої співпраці.

 

В разі, якщо проєкт створювався за сприяння КПІ, Наукового парку, Інноваційного холдингу чи Стартап школи, одним із підписантів таких документів має бути Науковий парк або Інноваційний холдинг;


Партнери та Спонсори Конкурсу можуть відзначити окремі проєкти або Учасників цінними призами, дипломами або іншими відзнаками.

 

2.21. Оргкомітет не несе відповідальність за зміст домовленостей між Учасниками та потенційними інвесторами, які виникли за результатами участі у Конкурсі, та подальші кроки щодо співпраці Учасників та потенційних інвесторів, так само, як і за результати такої співпраці.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УЧАСНИКІВ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

 

3.1. Оргкомітет залишає за собою право використовувати в рекламних цілях назви, логотипи та короткі описи проєктів, що беруть участь в Конкурсі (згідно з даними, зазначеними в заявці), а також презентації Учасників та відгуки Учасників.

 

 3.2. Учасник погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь у Конкурсі, в тому числі на радіо і телебаченні, а також в інших засобах масової інформації, або зніматися для рекламних матеріалів Конкурсу без отримання за це жодної винагороди, а також погоджується на отримання інформаційних листів від Оргкомітету, щодо даного Конкурсу. Всі права на такі матеріали будуть належати Організаторам Конкурсу. Виключенням із цього пункту є учасники, що презентують проєкти за напрямом оборони та безпеки.

 

3.3. В період проведення Фіналу Конкурсу буде проводитися фото- та відео зйомка заходу. Організатори залишають за собою право використовувати фото- і відео матеріали  на власний розсуд. Виключенням із цього пункту є учасники, що презентують проєкти за напрямом оборони та безпеки.

 

Після ознайомлення з цим Положенням Учасники погоджуються з умовами Положення та зобов'язуються їх виконувати.

 

У разі порушення умов Положення з боку Учасників, Оргкомітет має право у будь-який момент припинити співпрацю з такими Учасниками.


Додаток 1 до Положення про Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024.

 

Порядок створення та роботи Організаційного комітету Конкурсу інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024. 

 

Додаток 2 до Положення про Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024.

 

Порядок створення та роботи Експертної ради Конкурсу інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024