ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2022


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1. Це Положення визначає порядок та терміни проведення Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2022 (далі – Конкурс), функції, права, обов’язки та відповідальність Організаторів та Учасників Конкурсу.

 

1.2. Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2022 є однією із складових проведення Міжнародного  фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2022.

 

1.3. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні:

 • Претендент – фізична особа або група осіб (проектна команда), яка подала заявку на участь у Конкурсі.
 • Учасник – фізична особа або група осіб (проектна команда), заявка якої на участь у Конкурсі прийнята Оргкомітетом.
 • Організатори Конкурсу - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (далі – «КПІ»), Корпорація «Науковий парк «Київська політехніка» (далі - Науковий парк), Інноваційний холдинг Сікорські Челендж (далі – Інноваційний холдинг) ,  Стартап-школа Sikorsky Challenge (далі – Стартап-школа).
 • Міжнародний організаційний комітет (далі - Оргкомітет) – керівний орган Конкурсу, до складу якого входять представники  «КПІ», Наукового парку, Інноваційного холдингу, Стартап школи, іноземних бізнес-компаній, спонсорів та партнерів.
 • Міжнародна Експертна рада (далі – Експертна рада) – група українських та іноземних експертів, що здійснює професійну оцінку заявок Претендентів і визначає Учасників, яких рекомендує до участі у Фіналі Конкурсу.
 • Міжнародне Експертне журі (далі – Експертне журі) – група осіб, до складу якої входять українські та іноземні науковці, експерти, потенційні інвестори та ментори, яка здійснює заключну оцінку проєктів, попередньо відібраних Експертною радою, і визначає переможців Конкурсу в окремих номінаціях.
 • Форма проведення Конкурсу: змішана – очна присутність та синхронний on-line режим. Форма проведення конкурсу може бути змінена в залежності від епідеміологічної та військової обстановки в Україні
 • Нагороди – призи, що вручаються переможцям та призерам Конкурсу.
 • Спонсори та партнери (з різним статусом) – українські та іноземні державні та громадські організації, установи і підприємства всіх форм власності, ЗМІ, які надають матеріальну, інформаційну чи організаційну підтримку Конкурсу.

1.4. Мета і завдання Конкурсу відповідають меті і завданням Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2022, а саме: виявлення кращих інноваційних проєктів української та іноземної  молоді (далі - молоді), наукової і бізнес-спільноти. Стимулювання інноваційного підприємництва для швидкого та ефективного впровадження передових технологій і розробок за всіма напрямами безпеки, оборони та економіки країни, що сприяє післявоєнної відбудови України та її інтеграції до світового високотехнологічного простору.

 

1.5. Заявки на участь у Конкурсі можуть подавати студенти, аспіранти, здобувачі, вчені та співробітники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також інші фізичні особи з різних регіонів України та іноземних держав.

 

1.6. Дане Положення надається для ознайомлення всім зацікавленим особам, що претендують на участь у Конкурсі. Це Положення відкрито публікується на веб-сайті Конкурсу. Учасники мають право вимагати від Оргкомітету роз'яснення пунктів даного Положення.

 

1.7. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу (далі – Оргкомітет).

 

1.8. Функції Оргкомітету:

 • ухвалення рішення про проведення Конкурсу;
 • розроблення цього Положення, змін до Положення та пакету документів, необхідних для проведення Конкурсу;
 • визначення умов проведення Конкурсу (порядок проведення, терміни, критерії оцінки, етапи, тощо);
 • формування і затвердження складу Експертної ради;
 • формування і затвердження складу Експертного журі;
 • організація роботи Експертної ради та Експертного журі;
 • залучення до підготовки та участі у Конкурсу вітчизняних та іноземних партнерів і спонсорів;
 • підготовка та проведення рекламної кампанії з метою інформування та залучення максимально можливої кількості потенційних Учасників Конкурсу;
 • інформування Претендентів та Учасників про порядок проведення та основні етапи Конкурсу;
 • надання Претендентам шаблонів всіх документів, необхідних для участі в Конкурсі, включаючи форму заявки і шаблон презентації;
 • організація прийому заявок на Конкурс, їх подальше опрацювання та передача на розгляд Експертній раді;
 • організація тренінгів щодо навчання Учасників у Стартап-школі з підготовки до виступів на Конкурсі
 • прийняття інших організаційних рішень, спрямованих на вирішення завдань Конкурсу;
 • організація проведення Фіналу Конкурсу.

1.9. Оргкомітет має право:

 • відмовити Претендентові в участі у Конкурсі на підставі невідповідності заявки Претендента вимогам цього Положення та рішення Експертної ради Конкурсу;
 • дискваліфікувати Учасника за порушення вимог цього Положення та наведення у поданій Учасником заявці недостовірної інформації;
 • використовувати інформацію про Учасників в рекламних цілях для інформування про підготовку, проведення та результати Конкурсу.
 • приймати інші організаційні рішення для вирішення завдань, поставлених перед Оргкомітетом та Конкурсом.

1.10. Обов'язки Оргкомітету:

 • створення рівних умов для всіх Претендентів та Учасників;
 • забезпечення гласності проведення Конкурсу;
 • забезпечення конфіденційності персональних даних Претендентів та Учасників;
 • недопущення розголошення відомостей про результати Конкурсу раніше обумовленого терміну.

1.11. Розгляд та відбір заявок Претендентів в порядку та згідно вимог, передбачених цим Положенням, проводить Міжнародна експертна рада Конкурсу. Порядок створення та роботи Міжнародної експертної ради Конкурсу стартапів за посиланням >>>

  

1.12. Претенденти мають право:

 • отримувати інформацію про умови і порядок проведення Конкурсу;
 • звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;
 • направляти власні заявки для реєстрації участі у Конкурсі в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • відкликати свою заявку, подану раніше на участь у Конкурсі, шляхом подання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 10 календарних днів до дня закінчення терміну прийому заявок;
 • брати участь у всіх заходах, організованих для Претендентів в рамках підготовки до Конкурсу, та у Фіналі Конкурсу.

1.13. Претенденти зобов’язані:

 • перед поданням заявки на участь у Конкурсі попередньо ознайомитись з цим Положенням, вимогам до заявок та порядком проведення Конкурсу;
 • своєчасно надати заявки згідно вимог цього Положення;
 • дотримуватись вимог цього Положення.

1.14. Учасники мають право:

 • отримувати інформацію про умови і порядок проведення Конкурсу;
 • звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;
 • відкликати свою заявку, подану раніше на участь у Конкурсі, шляхом подання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 10 календарних днів до дня закінчення терміну прийому заявок;
 • брати участь у всіх заходах, організованих для Учасників в рамках підготовки до Конкурсу, та у Фіналі Конкурсу.

1.15.Учасники зобов’язані:

 • взяти участь у онлайн-тренінгах для Учасників, проведених в строки та в порядку, визначеними цим Положенням та Оргкомітетом. Оргкомітет вправі дискваліфікувати Учасника, який не взяв участь у тренінгах для Учасників;
 • своєчасно підготувати та надати Оргкомітету описи, презентації та відеопрезентації стартап проєктів згідно вимог, встановлених цим Положенням та Оргкомітетом;
 • якщо пандемічна або військова ситуація дозволить провести Конкурс в офлайн-режимі, та дозволить представлення проєктів у форматі стендової доповіді, то Учасник має виготовити за власний рахунок та представити під час Фіналу Конкурсу повнокольоровий плакат формату А0, який коротко інформує про проєкт Учасника, та прототип/макет результату свого проєкту (за бажанням) ;
 • взяти участь у виставці конкурсних проектів перед складом Міжнародного журі та потенційними інвесторами під час Фіналу Конкурсу;
 • виступити з презентацією свого проєкту (в офлайн чи онлайн-форматі) перед складом Експертного журі та потенційними інвесторами під час Фіналу Конкурсу;
 • дотримуватись інших вимог цього Положення.

1.16. Претенденти та Учасники несуть відповідальність:

 • за порушення вимог до достовірності інформації, наведеної у їх заявці та/чи презентації проєкту;
 • за недотримання умов, процедур і строків, встановлених цим Положенням;
 • за порушення ними авторських прав, у тому числі при підготовці матеріалів на Конкурс.

За вказані порушення Оргкомітет може позбавити Учасника права на участь у Конкурсі.

 

Повідомлення Учаснику про позбавлення його права на участь у Конкурсі Оргкомітет направляє Учаснику електронною поштою.

 

1.17. До підготовки та проведення Конкурсу можуть бути залучені вітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи, які можуть виступати спонсорами або партнерами Конкурсу.

 

1.18. Партнери та Спонсори Конкурсу можуть бути такими:

 • Генеральний Партнер Стартап Школи та Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2022 – фізична чи юридична особа, яка зробила найбільший внесок у фінансування підготовки та проведення Конкурсу (10 000 $) .
 • Cпонсор Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна - фізична чи юридична особа, яка зробила внесок у фінансування підготовки та проведення Конкурсу (5 000 $).
 • Спонсор Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2022  - фізична чи юридична особа, що надала призи або винагороди для Учасників Конкурсу (3 000 $);
 • Інформаційний партнер Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2022 - фізична чи юридична особа, яка здійснює інформаційне висвітлення підготовки та проведення Конкурсу.
 • Партнер Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2022 - юридична або фізична особа, яка взяли суттєву участь в організації підготовки та проведення Конкурсу стартапів.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

2.1. Конкурс має відкритий характер. До участі запрошуються фізичні особи від 16 до 75 років або групи осіб (проєктні команди).

 

2.2. До участі в Конкурсі приймаються лише закінчені та повністю готові до комерціалізації проєкти (самостійно підготовлені наукові та науково-дослідні роботи, які мають прикладне значення, можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності).

 

2.3. Перевага при розгляді заявок надається інженерним проєктам за такими напрямками:

 • Оборона і безпека: оборонно-промисловий комплекс
 • Інформаційні технології, кібербезпека
 • Промисловий Хайтек. Авіація і космос
 • Цивільна військова інфраструктура
 • Екологічна і енергетична безпека
 • Біомедична інженерія і здоров’я людини
 • Аграрна інженерія і продовольча безпека
 • Транспорт і логістика

2.4. Проєкти, що були подані на Конкурс Sikorsky Challenge у попередні (2012-2021) роки, допускаються до участі у Конкурсі у разі, якщо команда стартапу подає свій проєкт на наступний раунд інвестицій або стартап знаходиться на наступній стадії виконання, порівняно із заявкою, поданою у попередні роки.

 

2.5. Конкурс проходить у чотири етапи:

 • Етап 1. Подання та прийом заявок на участь у Конкурсі (01 січня 2022 року - 10 вересня 2022р.)
 • Етап 2. Розгляд заявок Міжнародною експертною радою та відбір фіналістів для участі у Конкурсі (15 липня 2022р. – 15 вересня 2022р.).
 • Етап 3. Визначені фіналісти отримають від організаторів Конкурсу методичні інструкції з підготовки відеопрезентацій. Вони мають пройти онлайн-навчання з підготовки відеопрезентацій своїх проєктів і до 25 вересня надіслати Оргкомітету свої відеопрезентації та додаткові материали.
 • Етап 4. Фінал Конкурсу ( 26-28 жовтня 2022р.)

2.6. Реченець.

 

Претенденти подають свої заявки на участь у Конкурсі шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Всеукраїнської Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна за посиланням до 23:59  10 вересня 2022 р. включно.

 

Заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну, до розгляду та участі в Конкурсі прийматись не будуть.

 

2.7. Заявка, що подається на Конкурс повинна містити таку інформацію українською мовою:

 • назва проекту;
 • короткий опис проекту;
 • веб-сайт проєкту (якщо є);
 • рішення та його новизна;
 • права інтелектуальної власності;
 • рівень готовності продукту (технології) згідно TRL;
 • команда проекту;
 • П.І.Б. керівника проекту (контактної особи);
 • організація, яку представляє команда проекту;
 • місто, де базується команда проекту;
 • контактний телефон;
 • e-mail;
 • додаткова інформація за бажанням Претендента.

2.8. За бажанням Претендента, до Заявки може бути додана додаткова інформація, що пояснює або ілюструє суть проєкту (бізнес-план, скріншоти, демоверсія розробленої програми, бюджет проєкту, опис поточної стадії реалізації проєкту і отриманий результат, аудіо та відеозаписи тощо).

 

2.9. Заявки, які отримані до вказаного терміну та відповідають умовам проведення Конкурсу, Оргкомітет передає на розгляд Експертній раді Конкурсу, яка здійснює попередній відбір заявок, поданих на Конкурс та визначає Учасників, рекомендованих до участі у Фіналі Конкурсу до 05 вересня 2022р. Експертна рада в першу чергу оцінює інноваційну складову заявки.

 

2.10. Оргкомітет організовує інформування Претендентів про розгляд поданих заявок на участь у Конкурсі електронною поштою, що була у заявці Претендента.

 

2.11. Подана Претендентом заявка не є гарантією виходу його проєкту у фінал.

 

2.12. Проєкти, що не потрапили у фінал, або у каталог конкурсу, не оцінюються та не рецензуються. Причина відмови не пояснюється.

 

2.13. В рамках підготовки до участі у Фіналі Конкурсу в період з 16 вересня  2022р. до 25 вересня 2022р. Учасники повинні виконати такі роботи та взяти участь у таких заходах:

 • взяти участь в онлайн-тренінгу з підготовки презентації проекту інвесторам, який проводитиме Стартап-школа;
 • підготувати та надати в Оргкомітет Конкурсу описи, презентації та відеопрезентації стартап проєктів  в електронному вигляді згідно вимог, які будуть надані Учасникам Оргкомітетом;
 • за необхідності провести серію індивідуальних зустрічей із консультантами Наукового парку, Стартап-школи,  для доопрацювання презентацій (графік проведення консультацій буде погоджено з учасниками під час тренінгу).

2.14. У разі, якщо Учасник не візьме участь у зазначених навчальних та підготовчих заходах, Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право не допустити Учасника до участі у Фіналі Конкурсу.

 

2.15. Залежно від пандемічної ситуації в Україні та можливостями Учасників, Оргкомітет визначає формат представлення проекту Учасником під час Фіналу Конкурсу:

 • у форматі офлайн- виступу
 • у форматі онлайн-презентації.

2.16. Фінал Конкурсу проходитиме 26-28 жовтня 2022р. в приміщенні Центру інноваційного підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за адресою:  м. Київ, вул. Перемоги, 37, корп. 6

 

Проведення Фіналу Конкурсу включає такі заходи:

 • презентація Учасниками своїх проєктів у змішаному форматі (офлайн та онлайн)  членам Міжнародного експертного журі, спонсорам та потенційним інвесторам. Вимоги до презентацій проєктів визначаються та повідомляються Оргкомітетом Учасникам під час навчальних та підготовчих заходів;
 • зустрічі окремих Учасників з потенційними інвесторами у форматі «Business Breakfast». Перелік Учасників, які запрошуються до зустрічей, визначаються потенційними інвесторами, що беруть участь у Фіналі Конкурсу, самостійно. За результатами зустрічей, потенційні інвестори можуть запропонувати Учасникам підписати документи, що засвідчують наміри щодо подальшої співпраці. Оргкомітет організовує проведення таких зустрічей та підписання відповідних документів.

2.17. За результатами проведення Фіналу Конкурсу:

 • Міжнародне експертне журі визначає Переможців Конкурсу у відповідних номінаціях та нагороджує дипломами.
 • Будь-який проект, незалежно від рішення Міжнародного експертного журі, може бути відібраний одним або декількома венчурними, інвестиційними фондами або іншими юридичними або фізичними особами для підписання документів, що засвідчують наміри щодо подальшої співпраці. В разі, якщо проєкт створювався за сприяння КПІ, Наукового парку, Інноваційного холдингу чи Стартап школи, одним із підписантів таких документів має бути Науковий парк або Інноваційний холдинг;
 • Партнери та Спонсори Конкурсу можуть відзначити окремі проєкти або Учасників цінними призами, дипломами або іншими відзнаками.

2.18. Оргкомітет Конкурсу не несе відповідальність за зміст домовленостей між Учасниками та потенційними інвесторами, які виникли за результатами участі у Конкурсі, та подальші кроки щодо співпраці Учасників та потенційних інвесторів, так само, як і за результати такої співпраці.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УЧАСНИКІВ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

 

3.1. Оргкомітет залишає за собою право використовувати в рекламних цілях назви, логотипи та короткі описи проєктів, що беруть участь в Конкурсі (згідно даним, зазначеним в заявці), а також презентації Учасників та відгуки Учасників.

 

 3.2. Учасник погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь у Конкурсі, в тому числі на радіо і телебаченні, а також в інших засобах масової інформації, або зніматися для рекламних матеріалів Конкурсу без отримання за це жодної винагороди, а також погоджується на отримання інформаційних листів від Оргкомітету, щодо даного Конкурсу. Всі права на такі матеріали будуть належати Організаторам Конкурсу. Виключенням із цього пункту є учасники, що презентують проєкти напряму оборони та безпеки.

 

3.3. В період проведення Фіналу Конкурсу з 26 по 28 жовтня 2022 року буде проводитися фото- та відео зйомка заходу. Організатори залишають за собою право використовувати фото- і відео матеріали дні на власний розсуд. Виключенням із цього пункту є учасники, що презентують проєкти напряму оборони та безпеки.

 

Після ознайомлення з цим Положенням Учасники погоджуються з умовами Положення та зобов'язуються їх виконувати.

 

У разі порушення умов Положення з боку Учасників, Оргкомітет має право у будь-який момент припинити співпрацю із Учасниками.