Додаток 1

до Положення про Конкурс стартапів

Sikorsky Challenge 2024

 

Порядок створення та роботи Організаційного комітету Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2024. 


1.      Мета діяльності, функції, права та обов’язки Організаційного комітету Конкурсу стартапів.

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру створення та роботи Організаційного комітету Конкурсу стартапів (далі – Оргкомітету), а також умови його діяльності під час підготовки та проведення Фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2024 (далі – Фестивалю).

 

1.2. Оргкомітет є колегіальним керівним органом Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2024 (далі - Конкурсу), що діє у рамках Концепції Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine та Положення про Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2024 (далі - Положення)

 

1.3. Метою діяльності Оргкомітету є забезпечення організаційної підтримки проведення Конкурсу та супутніх заходів.

 

1.4. Функції Оргкомітету: 

 • ухвалення рішення про проведення Конкурсу;
 • розроблення цього Положення, змін до Положення та пакету документів, необхідних для проведення Конкурсу;
 • визначення умов проведення Конкурсу (порядок проведення, терміни, критерії оцінки, етапи, тощо);
 • розробка аплікаційної форми для прийому заявок претендентів для участі у Конкурсі
 • формування і затвердження складу Експертної ради Конкурсу (далі – Експертної ради);
 • забезпечення роботи Експертної ради, а саме:

                       - прийом Заявок Претендентів та додаткових матеріалів по проєктах, що надходять

                         на розгляд та оцінювання Міжнародною експертною радою;

                       - розробка методики оцінювання заявок претендентів експертами;

                       - організація комунікації та електронної взаємодії між Міжнародною експертною

                         радою, координаторами Конкурсу та Оргкомітетом;

                       - облік в електронній формі експертних висновків до проєктів;

                       - зберігання електронних документів, які отримані від Претендентів під час роботи

                         Міжнародної експертної ради.

 • формування і затвердження складу Міжнародного журі Конкурсу (далі – Журі);
 • забезпечення роботи Журі а саме:

                        - організація попереднього онлайн доступу до проєктів фіналістів Конкурсу

                        - організація онлайн спілкування фіналістів та членів Журі у формі питань та

                        - відповідей на питання, що виникли у членів Журі 

                        - розробка методики оцінювання проєктів фіналістів членами Журі

                        - облік в електронній формі висновків та оцінок Журі

 • залучення до підготовки та участі у Конкурсу вітчизняних та іноземних партнерів і спонсорів;
 • підготовка та проведення рекламної кампанії з метою інформування та залучення максимально можливої кількості потенційних Учасників Конкурсу;
 • інформування Претендентів та Учасників про порядок проведення та основні етапи Конкурсу;
 • надання Претендентам шаблонів всіх документів, необхідних для участі в Конкурсі, включаючи форму заявки і шаблон презентації;
 • організація тренінгів щодо навчання Учасників у Стартап-школі з підготовки до виступів на Конкурсі
 • прийняття інших організаційних рішень, спрямованих на вирішення завдань Конкурсу;
 • організація проведення Фіналу Конкурсу.

1.9. Оргкомітет має право:

 • відмовити Претендентові в участі у Конкурсі на підставі невідповідності заявки Претендента вимогам цього Положення та рішення Експертної ради;
 • дискваліфікувати Учасника за порушення вимог Положення та наведення у поданій Учасником заявці недостовірної інформації;
 • використовувати інформацію про Учасників в рекламних цілях для інформування про підготовку, проведення та результати Конкурсу.
 • приймати інші організаційні рішення для вирішення завдань, поставлених перед Оргкомітетом та Конкурсом.

1.10. Обов'язки Оргкомітету:

 • створення рівних умов для всіх Претендентів та Учасників;
 • забезпечення гласності проведення Конкурсу;
 • забезпечення конфіденційності персональних даних Претендентів та Учасників;
 • недопущення розголошення відомостей про результати Конкурсу раніше обумовленого терміну.

2.      Порядок створення Оргкомітету

 

2.1. Персональний склад Оргкомітету формується з членів команди операційного менеджменту інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine


 

Додаток 2 до Положення про Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024.

 

Порядок створення та роботи Експертної ради Конкурсу інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024