Додаток 2

до Положення про Конкурс стартапів

Sikorsky Challenge 2024

 

Порядок створення та роботи

Експертної ради Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2024


1.      Мета діяльності, права та обов’язки Експертної ради Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2024

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру створення та організації роботи Експертної ради Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge - 2024 (далі - Експертної ради), а також умови її діяльності під час підготовки до проведення Фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2024 (далі – Фестивалю).

 

1.2. Експертна рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що діє у рамках концепції Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine та Положення про Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2024 (далі - Положення)

 

1.3. Метою діяльності Експертної ради є забезпечення оцінювання проєктів, що подаються Претендентами на конкурсний відбір з метою участі у фіналі Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2024 (далі - Конкурсу), що передбачено Положенням.

 

1.4. До складу Експертної ради залучаються представники університетів, фахівці профільних підприємств, установ та організацій, представники інвестиційних компаній, бізнесмени з практичним досвідом роботи із стартапами. Персональний склад Експертної ради затверджується Організаційним комітетом Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge - 2024 (далі - Оргкомітетом).

 

1.5. Члени Експертної ради мають право на:

 

- запит та отримування додаткової інформації по проєктах;

- висловлювання своєї думки, пропозицій, зауважень з питань щодо проєктів Претендентів.

 

1.6. Члени Експертної ради зобов’язані:

 

- розглядати заявки Претендентів на участь у Конкурсі;

 

- проводити оцінювання проєктів за методикою Оргкомітету та надавати рекомендації щодо виходу проєкту у фінал Конкурсу;

 

- проводити оцінювання особисто, дотримуватися принципів сумлінності та об’єктивності під час оцінювання проєктів;

 

- не розголошувати інформацію, що стала відома під час розгляду проєктів та додаткових матеріалів;

 

- не втручатися у будь-який спосіб в проведення оцінювання проєктів іншими членами Експертної ради;

 

- не допускати потенційного та реального конфлікту інтересів під час оцінювання проєктів;

 

- діяти відповідно до чинного законодавства України.

 

1.7. За рішенням Оргкомітету експерта може бути виключено зі складу Експертної ради у разі:

 

- невиконання покладених на нього обов’язків;

 

- припинення повноважень за власним бажанням експерта;

 

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

 

- набрання законної сили рішенням суду про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

 

- порушення під час оцінювання проєктів норм Законів України;

 

2.      Порядок створення Експертної ради

 

2.1. Персональний склад Експертної ради формується з числа експертів, включених до переліку експертів.

 

2.2. Для формування переліку експертів на веб-сайті Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine розміщується форма реєстрації експертів Конкурсу стартапів.

 

2.3. Оргкомітет Фестивалю приймає заявки кандидатів на участь у Експертній раді та після розгляду приймає рішення відносно кандидата.

 

2.4. Із числа експертів Експертної ради формуються профільні експертні групи, що будуть працювати з проєктами свого напряму.

 

2.5. Всім експертам, що увійшли до складу Експертної ради, присвоюються особисті номери для роботи з електронними базами проєктів.

 

3.      Умови діяльності Експертної ради

 

3.1. Організаційне забезпечення діяльності Експертної ради здійснює Оргкомітет, а саме: 

  • приймає Заявки Претендентів та додаткові матеріали по проєктах, що надходять на розгляд та оцінювання Експертною радою; 
  • розробляє методику оцінювання заявок претендентів експертами; 
  • організує комунікації та електронну взаємодію між Експертною радою, координаторами Конкурсу та Оргкомітетом; 
  • обліковує в електронній формі експертні висновки до проєктів; 
  • зберігає електронні документи, які отримані від Претендентів під час роботи Експертної ради. 

3.2. Облік експертних висновків до проєктів здійснюється за допомогою електронної системи, що забезпечує статистичну обробку даних експертів відповідно до методики Оргкомітету.

 

3.3. Експертна рада здійснює аналіз та формування звітності по проєктах Претендентів у розрізі вхідних даних ( згідно Положенню) та видає рекомендації щодо виходу проєкту у фінал Конкурсу.

 

3.4. Рішення Експертної ради по кожному проєкту формується електронною системою на базі рекомендацій окремих експертів. 

 

3.5. Експертна рада не здійснює подальшу оцінку проектів, які не потрапили у фінал Конкурсу. Причина відмови Претендентам не пояснюється.

 

3.6. Робота членів Експертної ради з оцінювання проєктів не оплачується, а проводиться на доброчинних засадах.

 

3.7. Після проведення Фестивалю члени  Експертної ради отримають Дипломи учасників Фестивалю у якості експертів.


Додаток 1 до Положення про Конкурс інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024.

 

Порядок створення та роботи Організаційного комітету Конкурсу інноваційних стартап проєктів Sikorsky Challenge 2024.