Всеукраїнська Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна"Всеукраїнська Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна" (SCU) – це відкрита інноваційна екосистема, що об'єднує інституції країни, заінтересовані у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації.

 

Організатором взаємодії цих інституцій-учасників виступає Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge КПІ ім. Ігоря Сікорського, що формально закріплюється підписанням Меморандумів/Договорів між інституціями-учасниками SCU та юридичними особами Sikorsky Challenge КПІ

 

Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна" є моделлю і драйвером високотехнологічного інноваційного розвитку економіки України.

 

Місія — розвивати і підтримувати середовище, де зароджуються нові ідеї та інноваційні технології, створюються стартап-компанії та малі високотехнологічні підприємства, які виводять нові високотехнологічні продукти й сервіси на локальні, національні та глобальні ринки.

 

Центрами інновацій в різних галузях економіки є університети з їхніми науковими школами і експертними середовищами, зі сталим потоком студентів, аспірантів, науковців, інженерів-винахідників;

 

Першочергове і завжди актуальне завдання SCU – навчати інноваційного підприємництва та практики запуску стартап-компаній з урахуванням світових тенденцій та українських реалій щодо ментальності наукової та інженерної спільноти, законодавчого поля і рівня інвестиційної довіри до України;

  

До 24 лютого 2022 року галузі інноваційного розвитку країни, а саме: оборона і безпека, промисловий хайтек і космос, біологічна інженерія, інформаційні технології і кібербезпека, енергетика і екологія, аграрна інженерія були однаково важливими в SCU. Тепер же пріоритети змінились і головною сферою інноваційного розвитку стає оборона і безпека, з якої відгалужуються інші високотехнологічні напрями.

 

Змінюються у SCU підходи і до шляхів впровадження інновацій у виробництво та виведення високотехнологічної продукції на український та глобальні ринки. Історія інновацій в Україні буде унікальною і успішною, якщо ми зможемо поєднати наступні три підходи: 

 • впровадження в українську економіку іноземних інновацій: трансфер технологій; відкриття представництв іноземних високотехнологічних підприємств; створення спільних підприємств на території України;
 • вирішення науково-технологічних проблем і виконання замовлень на інноваційну продукцію з боку державних інституцій та бізнес-структур (ЗСУ, державні і регіональні органи управління, українські та іноземні компанії, їх об’єднання, фонди);
 • розвиток «фабрики» ідей та інновацій, вирощування стартап-проєктів, створення мікро- і малих високотехнологічних підприємств, виведення їхньої інноваційної продукції на ринки, взаємодія із міжнародними венчурними фондами.

Безумовно, досягти такої амбітної мети, як перетворення України в одного із регіональних лідерів інновацій, наша країна не зможе самостійно. Це стане можливим лише за потужної підтримки і допомоги інноваційно розвинених країн. 

Особливості інноваційних проєктів, якими опікується SCU

 

Парадигма післявоєнної відбудови України має базуватися на швидкому та ефективному впровадженні інноваційних технологій і розробок за всіма напрямами безпеки, оборони та економіки країни тому сьогодні у сфері інтересів SCU знаходяться в основному «хардверні» інноваційні проєкти таких напрямів:

 • Оборона і безпека: оборонно-промисловий комплекс
 • Інформаційні технології, кібербезпека
 • Промисловий Хайтек. Авіація і космос
 • Цивільна і військова інфраструктура
 • Екологічна і енергетична безпека
 • Біомедична інженерія і здоров’я людини
 • Аграрна інженерія і продовольча безпека
 • Транспорт і логістика

Докладніше про відкриту інноваційну екосистему "Sikorsky Challenge Україна"  ви можете узнати за посиланням >>>