Додаток 1

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2017 р. № 600-р

 

 

ПЕРЕЛІК

критичних технологій у сфері виробництва

озброєння та військової техніки

 

 

Технології створення засобів ураження та захисту від них

 • Технології зниження помітності об’єктів і викривлення їх характерних ознак в основних фізичних полях
 • Технології виробництва патронів з кулями підвищеного бронепробиття для стрілецької зброї
 • Технології розроблення та виробництва бронематеріалів
 • Технології активного та динамічного захисту легкоброньованої техніки
 •  Технології захисту бойових броньованих машин та особового складу від ураження протипіхотними мінами
 •  Технології розроблення генераторних приладів електромагнітного випромінювання сантиметрового та міліметрового діапазонів підвищеної потужності для збільшення відстані ураження об’єктів перспективними зразками електромагнітної зброї
 •  Технології створення порохів, вибухових речовин та піротехнічних сумішей
 •  Технології створення та відновлення двигунів для важкої броньованої техніки
 •  Прогресивні технології створення фортифікаційних та захисних споруд і об’єктів

 Інформаційні технології

 •  Технології створення системи розпізнавання цілей (особовий склад, техніка) за принципом “свій-чужий”
 •  Технології створення завадозахищених та шифрованих каналів управління та передачі даних безпілотних авіаційних комплексів
 •  Технології створення вітчизняного модуля шифрування даних з можливістю його використання з радіозасобами іноземного виробництва
 •  Технології для перевірки концепцій і технічних рішень без створення їх фізичних аналогів і проведення їх натурних випробувань
 •  Інформаційні технології спеціального призначення, в тому числі ефективні системи захисту від інформаційної зброї

 Оптичні технології

 •  Технології створення електронно-оптичних перетворювачів або матричних пристроїв іншого типу, які працюють у видимому та інфрачервоному діапазонах, до приладів нічного бачення

 Хімічні технології

 •  Технології розроблення синтетичних каучуків та високоенергетичних ракетних палив, у тому числі твердих ракетних палив

 Технології матеріалознавства

 •  Новітні технології відновлення (ремонту) виробів авіаційної техніки, в тому числі тих, що вважаються непридатними для ремонту
 •  Технології визначення стійкості деталей, вузлів, агрегатів (комплектувальних виробів) об’єктів авіаційної техніки щодо впливу корозійних пошкоджень і процесів старіння
 •  Технології моделювання експлуатаційних процесів у елементах авіаційних конструкцій із застосуванням розрахунків напружено-деформованого та граничного станів критичних деталей внаслідок впливу комплексу технологічних та експлуатаційних факторів
 •  Технології прогнозування граничного технічного стану авіаційних конструкцій для забезпечення максимально повного використання їх ресурсного потенціалу, передбаченого на етапах проектування та виробництва
 •  Технології неруйнівного контролю елементів авіаційних конструкцій
 •  Технології визначення фактичного залишку ресурсу силових елементів конструкцій внаслідок негативного впливу корозійних уражень та довготривалих навантажень
 •  Нанотехнології і технології наноматеріалів

 Технології елементної бази радіоелектроніки

 •  Технології створення напівпровідникових матеріалів і приладів, мікроелектронних схем
 •  Технології створення твердотільних надвисокочастотних приладів
 •  Технології тропосферного зв’язку
 •  Технології створення сенсорної техніки інфрачервоного діапазону

 Технології позиціонування і навігації

 •  Технології розробки навігаційних систем на базі інерційних датчиків для визначення місцезнаходження в умовах застосування завад супутниковим навігаційним системам

 Технології тактичної медицини

 •  Технології захисту організму людини від впливу випромінювання різних частотних діапазонів
 •  Технології захисту військовослужбовців від нелетальних видів зброї

 

___________________