Координаційна рада Sikorsky Challenge УкраїнаВиконавчим органом SCU є Координаційна рада, яка узгоджує і координує діяльність організацій-учасників щодо:

  • організації і підтримки діяльності Стартап шкіл університетів;
  • участі у діяльності Інноваційних кластерів міст/регіонів;
  • сприяння створенню інноваційних стартап-компаній і виведенню їх продукції/сервісів на ринки;
  • забезпечення взаємодії між учасниками SCU;
  • залучення фінансової підтримки з боку фондів, інвестиційних компаній, спонсорів і бізнес-ангелів;
  • участі в організації конкурсів стартапів;
  • створення і підтримки єдиної інформаційної платформи SCU.

Склад Координаційної ради формується з представників організацій-учасників, які реально беруть участь у діяльності SCU, і затверджується рішенням Наглядової ради SCU.

 

У подальшому склад Координаційної ради буде формуватися і затверджуватися Наглядовою радою SCU відповідно до Положення про SCU.

 

Загальні збори Координаційної ради відбуваються не рідше 4 разів на рік і скликаються за пропозицією голови Координаційної ради – керівника SCU або Наглядової ради SCU.

 

Координаційна рада SCU

Інна Малюкова

Співзасновник і керівник SCU (м. Київ)

Ігор Пеер

Співзасновник і головний тренер SCU (Ізраїль)

Олексій Струцинський

Директор ТОВ «Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge» (м.Київ)


Віталій Пасічник,

Проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ)

Роман Квєтний

Професор Вінницького національного технічного університету, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Максим Мартьянов,

директор Депараменту економіки і інвестицій (м. Вінниця)


Ігор Ленцов,

проректор з наукової роботи Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь. Переміщений в м. Дніпро)

Юрій Вілкул,

почесний Президент Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг)

Євген Удод,

заступник голови міської ради м. Кривий Ріг


Михайло Турчанін,

проректор з наукової роботи Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

Ігор Сташкевич,

секретар міської ради

м. Краматорськ

Світлана Сівіцька,

проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(м. Полтава)


Валерій Пархоменко,

перший заступник міського голови м. Полтава 

Сергій Митрохін,

декан факультету інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Сєвєродонецьк, переміщений в м. Дніпро)

Володимир Смоланка,

ректор Ужгородського національного університету

(м. Ужгород)


Наталія Кушнір,

проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної

діяльності Херсонського державного університету,

(переміщений в м. Івано-Франківськ)

Анрій Півень,

начальник Центру комп'ютерних технологій Сумського державного університету, координатор стартап-центру «New Generation» і Стартап школи Sikorsky Challenge СДУ

Вікторія Воропаєва,

проректор з науково-педагогічної роботи Донецький національний технічний університет (м. Покровськ,  переміщений в м. Луцьк)


Михайло Лобачев,

директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки Державного університету «Одеська політехніка»

(м. Одеса)

Олег Заболотний,

проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень Луцького Національного технічного університету (м. Луцьк)

Святослав Кісь,

директор Інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу


Віталій Федорів Заступник міського голови, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради