Таблиці визначення рівня готовності технології (продукту).

 

TRL (Technology readiness level) - рівні готовності технологій - метод оцінки зрілості технологій (продукту) на етапі фінансування або придбання компанії.

 

Цей метод був розроблений НАСА і в 2013 році був прийнятий як стандарт ISO 16290:2013. Не зважаючи на те, що ця методологія стосується, у першу чергу, обладнання та технологій аерокосмічних систем, вона сьогодні використовується у більш широкій області.

 

Інвестори зазвичай бажають знати, на якому рівні готовності знаходиться технологія (продукт), що пропонується до фінансування.

Використання TRL дозволяє послідовно та коректно обговорювати технічну зрілість для різних типів технологій. 


Описи та допоміжна інформація для визначення рівня TRL при роботі з проектами, що стосуються промислових технологій та інженерного обладнання

(Hardware TRL Definitions, Descriptions and Supporting Information).

 

 

Визначення

Опис

Додаткова інформація

TRL-1

Основні принципи технології (продукту) розроблені та описані

Найнижчий рівень технологічної готовності.

 

Попереду прикладні дослідження та дослідно-конструкторська роботи. Майбутня технологія (продукт) існує поки що у «паперовій версії».

Опубліковані результати досліджень, що визначають принципи, які лежать в основі технології (продукту), що розробляється.

 

Можуть бути надані посилання на те, хто, де і коли проводив вищезгадані роботи.

 

TRL-2

Сформульована концепція технології (продукту)

 

Це ще початковий етап розробки. Як тільки основні концептуальні віхи технології (продукту) будуть розроблені та описані, можна розпочинати розробку концепції практичного застосування.

 

Всі  заяви про  можливості та переваги нової технології (продукту) є гіпотетичними та не мають жодних доказів чи докладного аналізу, які доводять реальність припущень.

 

Публікації або інші посилання, що описують необхідність  розробки розглянуті та підтримують концепцію.

 

TRL-3

Експериментальне підтвердження концепції

Розпочато активні дослідження та розробки. Це включає аналітичні дослідження та лабораторні роботи для фізичної перевірки прогнозів працездатності окремих елементів технології (продукту).

 

Йде перевірка компонентів та вузлів, які  поки що не інтегровані та не репрезентативні.

 

Є результати лабораторних випробувань, за результатами яких можна провести аналіз та порівняння з аналітичними прогнозами для критичних підсистем.

 

Можуть бути надані посилання на те, ким, де і коли проводилися ці тести та порівняння.

 

TRL-4

Технологія, що перевірена в лабораторних умовах

Основні технологічні компоненти інтегровані таким чином, щоб встановити, як вони працюватимуть разом у лабораторних умовах. Це відносно «низька точність» порівняно з тим, як працюватиме остаточна  система.

 

Приклади включають інтеграцію «ad hoc» обладнання в лабораторії.

Сформульовано системні концепції, що є результатом випробувань лабораторних макетів.

 

Можуть бути надані посилання на тих, хто і коли проводив лабораторні випробування.

 

Можуть бути надані аналітичні дані про те, наскільки результати лабораторних випробувань макета відрізняються від очікуваних системних цілей.

 

TRL-5

Технологія перевірена у відповідному середовищі (релевантне промислове середовище у випадку ключових технологій, що сприяють розвитку)

Технологія (продукт) перевіряються все ще в лабораторних умовах, але з максимальною відповідністю до реальних умов.

 

Точність макетної технології значно зростає. Базові технологічні компоненти інтегровані з досить реалістичними допоміжними елементами, щоб їх можна було протестувати у змодельованому середовищі.

 

Результати тестування лабораторної макетної системи інтегровані з іншими допоміжними елементами у змодельованому операційному середовищі.

 

Ви можете дати відповіді на запитання:

- Чим «релевантне середовище» відрізняється від очікуваного?

- Яке реальне робоче середовище?

- Як результати тестів співвідносяться з очікуваннями?

- Які проблеми виникли під час випробувань (якщо виникли)?

 

Результати тестування технології (товару) в остаточній конфігурації в реальному експлуатаційному середовищі.

 

Оцінка відповідності технології (продукту) своїм експлуатаційним вимогам.

 

Є список проблем, що виникали у процесі розробки (якщо вони були) та плани, варіанти чи дії для вирішення цих проблем.

 

Як була удосконалена макетна система для відповідності  очікуваним системним цілям?

 

TRL-6

Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі (релевантне промислове середовище у випадку ключових технологій, що сприяють розвитку)

Репрезентативна модель або система-прототип, яка виходить далеко за рамки TRL-5 та тестується вже у відповідному середовищі.

 

Являє собою  значний крок уперед у продемонстрованій готовності технології. Приклади включають тестування прототипу у високоточному лабораторному середовищі або в змодельованому операційному середовищі.

Результати лабораторних випробувань прототипу продукту (технології) в умовах близьких до бажаної конфігурації з погляду функціональності, продуктивності та масогабаритних показників.

 

Можна дати відповіді на запитання:

- Чим тестове середовище відрізнялося від робочого середовища?

- Хто проводив випробування?

- Чи виправдав тест очікування та як проходили ці порівняння?

- Які проблеми, якщо вони були, виникли під час випробувань?

- Які були прийняті рішення для усунення проблем та переходу на наступний рівень.

 

TRL-7

Демонстрація прототипу технологии (продукта) системи в робочому середовищі

Працюючий прототип технології (продукту) у реальному операційному середовищі.

Представляє значний крок уперед у порівнянні з TRL 6 та демонструє працездатність прототипу в реальних умовах експлуатації.

Результати тестування прототипу у реальних умовах.

 

Можна відповісти на запитання:

- Хто проводив випробування?

- Чи виправдав тест очікування та як проходили ці порівняння?

- Які проблеми, якщо вони були, виникли під час випробувань?

- Які були прийняті рішення для усунення проблем та переходу на наступний рівень.

 

TRL-8

Система повна та кваліфікована

Було доведено, що технологія (продукт) стабільно працює у своїй остаточній формі та в очікуваних умовах.

 

Є дані розробки, випробувань та оцінки на відповідність проектним вимогам (DT&E).

 

Майже завжди цей TRL є кінцем розробки.

 

Результати тестування технології (товару) в остаточній конфігурації в реальному експлуатаційному середовищі.

 

Оцінка відповідності технології (продукту) своїм експлуатаційним вимогам.

 

Є список проблем, що виникали у процесі розробки (якщо вони були)

Які були (будуть) плани, варіанти чи дії для вирішення проблем?

 

TRL-9

Фактична система, перевірена в робочому середовищі (конкурентоспроможне виробництво у випадку ключових технологій)

Фактичне застосування технології в її остаточній формі та в тих умовах, що були під час експлуатаційних випробувань та оцінки (DT&E).

 

Є приклади використання технології (товару) конкретними замовниками.

 

Продукт підготовлений до серійного виробництва.

 

Є повністю розроблена технічна документація

 

 

 


Описи та допоміжна інформація для визначення рівня TRL при роботі з

IT проєктами та програмними технологіями

(Software TRL Definitions, Descriptions and Supporting Information)

 

Визначення

Опис

Додаткова інформація

TRL-1

Основні принципи майбутнього ПЗ визначені та описані.

 

 

 

Найнижчий рівень готовності програмних технологій.

 

Розроблено архітектуру програмного забезпечення, математичні формулювання та загальні алгоритми.

 

Вивчаються питання використання та основний функціонал майбутнього програмного продукту.

 

Проводяться маркетингові дослідження. Вивчається цільова аудиторія.

 

Створюється White paper для цільової аудиторії. Вивчаються аналогічні документи потенційних конкурентів.

 

Рання лабораторна модель базової концепції може бути корисною для обґрунтування TRL.

 

TRL-2

Сформульовано та описано основну концепцію програмної технології.

Як тільки основні принципи будуть дотримані, можна буде розпочати практичне застосування.

 

Поки що всі заяви про переваги майбутнього програмного продукту мають спекулятивний характер, і доказів цього або детального аналізу на підтримку заявлених припущень може і не бути.

 

Приклади обмежується аналітичними дослідженнями із застосуванням синтетичних даних.

 

Прикладна дослідницька діяльність, аналітичні дослідження та документи, що порівнюють конкуруючі технології.

TRL-3

Є аналітичні та

експериментальні

докази обраної концепції.

Розпочато активні дослідження та розробки.

Рівень здійсненності задачі підтверджується аналітичними та лабораторними дослідженнями.

 

Цей рівень поширюється на розробку в середовищі з обмеженою функціональністю для перевірки критичних властивостей та аналітичних прогнозів з використанням не інтегрованих програмних компонентів та частково репрезентативних даних.

 

Алгоритми виконуються на сурогатному процесорі у лабораторному середовищі. Інструментальні компоненти також працюють у лабораторному середовищі.

 

Лабораторні результати забезпечують перевірку критичних властивостей.

TRL-4

Здійснено перевірку модулів програми, або підсистем програмної технології в лабораторному середовищі (розроблено прототип програмного забезпечення)

 

Основні програмні компоненти інтегровані, щоб встановити, що вони коректно працюватимуть разом. Вони відносно примітивні щодо ефективності та надійності у порівнянні з кінцевою системою.

 

Розпочато архітектурну розробку, що включає питання взаємодії, надійності, ремонтопридатності, розширюваності, масштабованості та безпеки.

 

Перевірка взаємодії з поточними / застарілими елементами - за необхідності.

 

Прототипи розроблені для того, щоб продемонструвати різні аспекти можливої системи.

 

Завершено розробку автономного прототипу програмної технології, який може вирішувати повномасштабне завдання з повністю репрезентативними наборами даних.

 

У бізнес-середовищі прототип програмного забезпечення має на меті допомогти замовнику або розробнику зрозуміти вимоги системи. Прототипи моделюють лише кілька аспектів основних функцій програми, і остаточна версія може повністю відрізнятися від початкової реалізації.

 

TRL-5

Перевірка програмних модулів/підсистем у відповідному операційному середовищі.

Рівень, на якому програмна технологія готова розпочати інтеграцію до існуючих систем.

 

Реалізація прототипів відповідає цілям середовища/інтерфейсу.

 

Проведени експерименти з реалістичними задачами. Змодельовані інтерфейси до існуючих систем.

 

Архітектура системного програмного забезпечення встановлена.

 

Алгоритми виконуються на процесорі(ах) із характеристиками, що очікуються в операційному середовищі.

 

Діаграма архітектури системи навколо технологічного елемента з визначеними критичними вимогами до продуктивності.

 

Проведено аналіз вибору процесора та моделювання/стимуляція (Sim/Stim).

 

Розроблено лабораторний план нарощування.

 

Програмне забезпечення передано під управління конфігурацією.

 

Розроблені готові програмні компоненти комерційного/ державного/нішового продукту (COTS/GOTS/NOTS) у визначену архітектуру системного програмного забезпечення.

 

TRL-6

Проведено наскрізне тестування програми або окремих модулів програми.

Рівень, на якому доведено інженерну здійсненність програмної технології.

 

Цей рівень поширюється на реалізацію лабораторних прототипів повномасштабних реалістичних завдань, у яких нове програмне забезпечення частково інтегроване із вже існуючим апаратним/програмним забезпеченням системи.

Отримано результати лабораторних випробувань пакета-прототипу, який близький до бажаної конфігурації з точки зору продуктивності, включаючи фізичні, логічні інтерфейси, інтерфейси даних та безпеки.

 

Перевірено функціональність і продуктивність ПЗ (додатки) в реальному часі та в умовах, подібних до користувацьких. Змодельований реальний сценарій користувача від початку до кінця.

 

Порівняння між середовищем, у якому проводилося тестування, та майбутнім робочим середовищем аналітично зрозумілі.

 

Проведено аналіз та тестові вимірювання, що визначають кількісний внесок у загальносистемні вимоги, такі як пропускна здатність, масштабованість та надійність.

 

Розпочато аналіз користувацького середовища.

 

TRL-7

Демонстрація прототипу системи в умовах максимально наближених до середовища користувача.

Рівень, на якому реалізованість програмної технології продемонстрована із високою точністю.

 

Цей рівень поширюється на реалізацію прототипів операційного середовища, де критично важливі функції технічного ризику доступні для демонстрації та тестування.

 

Програмна технологія добре інтегрована з працюючими апаратними / програмними системами.

 

Критичні технологічні властивості вимірюються відповідно до вимог

оперативної обстановки.

TRL-8

Розробка системи

завершена.

ПЗ (програмний продукт) протестований і продемонстрований в середовищі користувача.

Рівень, на якому програмна технологія повністю інтегрована з операційними апаратними та програмними системами.

 

Завершена розробка документації програмного забезпечення.

 

Всі функціональні можливості протестовані у змодельованих та оперативних сценаріях.

 

Опубліковано технічну документацію та календарний план оновлення ПЗ (програмного продукту).

 

Резерв програмних ресурсів вимірюється та відстежується.

TRL-9

Ефективність розробленого продукту (технології) доведена успішним застосуванням програмного забезпечення цільовою аудиторією та перевіреними часом операційними можливостями.

 

Вихід на рівень, на якому програмна технологія легко відтворюється та масштабується.

 

Розроблений програмний продукт повністю інтегрований у працюючі програмно-апаратні комплекси. Вся технічна документація з програмного забезпечення вивірена та відкоригована. Є служба технічної підтримки та успішний досвід експлуатації нової системи.

 

Існують звіти про управління виробничою конфігурацією.

Інтерфейс користувача містить майстер повторної установки ПЗ (Technology integrated into a reuse “wizard.”)