Порядок створення та роботи

Міжнародної експертної ради Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2022


1.      Мета діяльності, права та обов’язки Міжнародної експертної ради.

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру створення та організації роботи Міжнародної експертної ради, а також умови її діяльності під час підготовки до проведення Фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2022 (далі – Фестивалю).

 

1.2. Міжнародна експертна рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що діє у рамках концепції Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine та Положення про Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2022 (далі - Положення)

 

1.3. Метою діяльності Міжнародної експертної ради є забезпечення оцінювання проєктів, що подаються Претендентами на конкурсний відбір з метою участі у фіналі Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2022 (далі - Конкурсу), що передбачено Положенням.

 

1.4. До складу Міжнародної експертної ради залучаються представники університетів, фахівці профільних підприємств, установ та організацій, представники інвестиційних компаній, бізнесмени з практичним досвідом роботи із стартапами. Персональний склад Міжнародної експертної ради затверджується Оргкомітетом Фестивалю.

 

1.5. Члени Міжнародної експертної ради мають право на:

 

- запит та отримування додаткової інформації по проєктах;

- висловлювання своєї думки, пропозицій, зауважень з питань щодо проєктів Претендентів.

 

1.6. Члени Міжнародної експертної ради зобов’язані:

 

- розглядати заявки Претендентів на участь у Конкурсі;

 

- проводити оцінювання проєктів за методикою Оргкомітету Фестивалю та надавати рекомендації щодо виходу проєкту у Фінал Конкурсу;

 

- проводити оцінювання особисто, дотримуватися принципів сумлінності та об’єктивності під час оцінювання проєктів;

 

- не розголошувати інформацію, що стала відома під час розгляду проєктів та додаткових матеріалів;

 

- не втручатися у будь-який спосіб в проведення оцінювання проєктів іншими членами Міжнародної експертної ради;

 

- не допускати потенційного та реального конфлікту інтересів під час оцінювання проєктів;

 

- діяти відповідно до чинного законодавства України.

 

1.7. За рішенням Оргкомітету Фестивалю експерта може бути виключено зі складу Міжнародної експертної ради у разі:

 

- невиконання покладених на нього обов’язків;

 

- припинення повноважень за власним бажанням експерта;

 

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

 

- набрання законної сили рішенням суду про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

 

- порушення під час оцінювання проєктів норм Законів України;

 

- смерті особи.

 

2.      Порядок створення Міжнародної експертної ради

 

2.1. Персональний склад Міжнародної експертної ради формується з числа експертів, включених до переліку експертів.

 

2.2. Для формування переліку експертів на веб-сайті Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine розміщується форма реєстрації експертів на Конкурс стартапів.

 

2.3. Оргкомітет Фестивалю приймає заявки кандидатів на участь у Міжнародній експертній раді та після розгляду приймає рішення відносно кандидата.

 

2.4. Із числа експертів Міжнародної експертної ради формуються профільні експертні групи, що будуть працювати з проєктами свого напряму.

 

2.5. Всім експертам, що увійшли до складу Міжнародної експертної ради, присвоюються особисті номери для роботи з електронними базами проєктів.

 

3.      Умови діяльності Міжнародної експертної ради

 

3.1. Організаційне забезпечення діяльності Міжнародної експертної ради здійснює Оргкомітет Фестивалю, а саме:

 

- приймає Заявки Претендентів та додаткових матеріалів по проєктах, що надходять на розгляд та оцінювання Міжнародною експертною радою;

 

-розробляє методику оцінювання заявок претендентів експертами;

 

- організує комунікації та електронну взаємодію між Міжнародною експертною радою, координаторами Конкурсу та Оргкомітетом Фестивалю;

 

- обліковує в електронній формі експертні висновки до проєктів;

 

- зберігає електронні документи, які отримані від Претендентів під час роботи Міжнародної експертної ради.

 

3.2. Облік експертних висновків до проєктів здійснюється за допомогою електронної системи, що забезпечує статистичну обробку даних експертів відповідно методики Оргкомітету. Здійснює аналіз та формування звітності у розрізі таких даних: Особистий номер експерту, назва та опис проєкту, технологічна готовність проєкту, рекомендації щодо виходу у фінал Конкурсу.

 

3.3. Рішення Міжнародної експертної ради по кожному проєкту формується електронною системою на базі рекомендацій окремих експертів. 

 

3.4. Міжнародна експертна рада не здійснює подальшу оцінку проектів, які не потрапили у фінал Конкурсу. Причина відмови Претендентам не пояснюється.

 

3.5. Робота членів Міжнародної експертної ради з оцінювання проєктів не оплачується, а проводиться на доброчинних засадах.

 

3.6. Після проведення Фестивалю члени  Міжнародної експертної ради отримають Дипломи учасників Фестивалю у якості експертів.